Wij zijn benieuwd hoe u onze online dienstverlening ervaart. Met uw antwoorden kunnen we deze verbeteren. Meedoen kost ongeveer 1 à 2 minuten.

Hartelijk dank!

Wat is de belangrijkste reden van uw bezoek aan onze website?
Kunt u aangeven waarover u informatie zoekt?
Hoeveel moeite heeft u dit gekost?
Wat jammer dat het u moeite heeft gekost. Kunt u aangeven wat hiervoor bepalend was? (meerdere antwoorden mogelijk)
Kunt u dit toelichten?
Wat fijn dat het u zo weinig moeite heeft gekost! Kunt u aangeven wat hiervoor bepalend is geweest? (meerdere antwoorden mogelijk)
Kunt u dit toelichten?
Hoeveel moeite heeft u dit gekost?
Wat jammer dat het u moeite heeft gekost. Kunt u aangeven wat hiervoor bepalend was? (meerdere antwoorden mogelijk)
Kunt u dit toelichten?
Wat fijn dat het u zo weinig moeite heeft gekost! Kunt u aangeven wat hiervoor bepalend is geweest? (meerdere antwoorden mogelijk)
Kunt u dit toelichten?
Wat vindt u van onze website?
Wat jammer dat u ontevreden bent. Kunt u aangeven waarom u ons dit cijfer geeft?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Kunt u aangeven wat het meest bepalend is?
Wilt u dit toelichten?
Wat fijn dat u tevreden bent! Kunt u aangeven wat ervoor gezorgd heeft dat u ons dit cijfer geeft? (meerdere antwoorden mogelijk)
Kunt u aangeven wat het meest bepalend is?
Wilt u dit toelichten?