Benchmark over de implicaties van cloud adoptie 
• Wat zijn de strategische doelstellingen en uitdagingen in relatie tot IT en cloud computing?
• Wat zijn de overwegingen om systeemdelen al dan niet over te brengen naar de cloud
• Kan de IT-organisatie wendbaar inspelen op nieuwe wensen van eindgebruikers? 

Waar staat u ten opzichte van collegabedrijven?
Doe mee aan de benchmark, kijk waar u staat en laat u inspireren tot stappen om een toekomstvaste IT-situatie te creëren bij de transitie naar de cloud.

Direct benchmarken én een gedegen onderzoeksrapport
Direct na afronding ontvangt u een terugkoppeling van uw antwoorden in de vorm van een benchmark met andere organisaties die al hebben deelgenomen. Na afronding van het onderzoek krijgt u een rapport waarin alle uitkomsten helder en overzichtelijk worden gepresenteerd.

Wij wensen u een inspirerend vergelijk.

Met vriendelijke groet,
Onderzoeksteam van Uniserver en IT-partners